Geo-Map iGeoMap WMS Wszystkie tematy
 
Transformacja danych z układu 1965 do 2000
transformacja  korekta  2000  65  1965
Transformacja danych wektorowych zapisanych w formacie MAP (GEO-MAP):
 • Otwieramy plik MAP w programie GEO-MAP
 • W pasku statusu aplikacji mamy informację o układzie współrzędnych oraz o współrzędnych XY kursora w tym układzie.
  W menu górnym wybieramy pozycję Trans a następnie Czytaj z pliku
 • W oknie dialogowym wskazujemy plik w formacie TRS zawierający korekty Hausbrandta i parametry transformacji z układu pierwotnego do wtórnego.
 • Pliki z parametrami transformacji dla każdego układu współrzędnych znajdziemy na stronie www.geodezja.wolomin.pl
 • Po wybraniu pliku TRS pojawia się okno dialogowe, które zawiera wyznaczone parametry transformacji Helmerta.
 • Dokonujemy ostatecznej transformacji pliku MAP poprzez klinięcie w menu Plik > Modyfikacje > Transformacja na inne układy
 • Dokonujemy transformacji z układu pierwotnego do wtórnego. Bardzo ważne jest, aby zaznaczyć opcję Korekta Hausbrandta oraz Korekta Globalna ukłądu 1965 ! Po kliknięciu OK dane zostają przetransformowane.
 • W przypadku obiektów ewidencyjnych (kody działki ewidencyjne, działki projektowane, granice obrębów oraz punkty graniczne nieruchomości) program zadaje pytanie czy zaokrąglić współrzędne tych obiektów do rzędu centymetrów.
 • Pojawia się okno potwierdzające zmianę ustawienia układu współrzędnych. Wybieramy "Tak/Yes".
 • W taki sposób otrzymujemy przetransformowane dane. W pasku statusu został wpisany nowy układ współrzędnych oraz widać, iż współrzędne kursora znajdują się w innym zasięgu współrzędnych.

Copyright (C) 2009-2021 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 4 marca 2021