Geo-Map iGeoMap WMS Wszystkie tematy
 
Podstawowe skróty klawiszowe w programie Geo-Map
klawisz  skrów  funkcja  skróty
Lista podstawowych skrótów klawiszowych
 • Szukanie działki o podanym numerze - F9
 • Wykonanie wypisu z ewidencji gruntów dla aktywnej działki - F10
 • Szukanie granicznika o podanym numerze - Shift+F9
 • Szukanie punktu adresowego - Shift+F
 • Edycja atrybutów aktywnego obiektu - E
 • Szybki podgląd współrzędnych obiektu - Q
 • Wczytanie rastrów z indeksu 1..9, A - Shift+1..9, A
 • Usunięcie rastrów z indeksu 1..9, A - Shift+Ctrl+1..9, A
 • Usunięcie z pamięci wszystkich rastrów - Shift+Ctrl+0
 • Ustawienie zakresu prezentacji zawierającego cały obszar bazy danych - F5
 • Ustawienie zakresu prezentacji na podstawie zakres aktywnego obiektu - F7
 • Przerysowanie ekranu-regeneracja rysunku - F6
 • Dodanie lub wyłączenie obiektu z/do bloku - B
 • Szukanie obiektu wg atrybutu - F
 • Zaznaczenie obiektów na podstawie maski kodu - Ctrl+M
 • Odznaczenie obiektów na podstawie maski kodu - Ctrl+U
 • Odznaczenie wszystkich obiektów - Ctrl+H
 • Usunięcie aktywnego obiektu - DEL
 • Odtworzenie ostatnio skasowanego obiektu - INS
 • Włączenie widoczności wszystkich obiektów - F11
 • Włączenie widoczności jedynie obiektów bloku - F12
 • Zapamiętanie obszaru aktualnej prezentacji (zapamiętać można 9 obszarów) - 1..9
 • Odtworzenie zapamiętanego obszaru prezentacji - Alt+1..9

Copyright (C) 2009-2021 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 4 marca 2021