Geo-Map iGeoMap WMS Wszystkie tematy
 
Jak wyciąć fragment mapy do innego pliku w Geo-Map?
wycinanie  zakres  obszar  ciąć  wytnij
W programie Geo-Map istnieje możliwość wycięcia fragmentu mapy do innego pliku *.MAP.

Aby wyciąć fragment mapy najpierw należy narysować obiekt powierzchniowy, którym będziemy wycinać obszar mapy. W tym celu z menu głównego wybieramy pozycję Twórz, a następnie Przez wskazanie punktów. Jeżeli chcemy wykorzystać istniejący obiekt, to pomijamy ten krok.
Z listy wybieramy dowolny obiekt powierzchniowy (najlepiej 5100).

Rysujemy obiekt powierzchniowy. Należy pamiętać aby pozostał on jako aktywny.

W menu głównym wybieramy pozycję Plik > Eksport > Plik MAP

Aby wyeksportować obiekty znajdujące się w obszarze aktywnego obiektu w pozycji Obszar eksportu wybieramy pozycję Obiekt.
Wyeksportowany plik zawiera tylko wycięte obiekty znajdujące się w obszarze aktywnego obiektu.


Copyright (C) 2009-2021 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 4 marca 2021