Geo-Map iGeoMap WMS Wszystkie tematy
 
Kontrola poprawności przylegania obiektów
geo-map  kontrola

W GEO-MAP istnieje możliwość wykonania kontroli poprawności przylegania obiektów. Polega ona na sprawdzeniu wzajemnego położenia obiektów oraz odległości między nimi. W rzeczywistości bardzo rzadko zdarza się, aby budynki były oddalone o siebie o kilka (kilkadziesiąt) centymetrów, ale podczas tworzenia obiektów na podstawie pomiarów łatwo można to przeoczyć. Kontrola pozwala na wykrycie tych błędów.

Mamy za zadanie skontrolować wzajemne położenie budynków ognioodpornych. W tym celu po wczytaniu odpowiedniego pliku z danymi wybieramy z menu głównego Plik > Kontrola > poprawności przylegania obiektów.

W oknie dialogowym wpisujemy kody obiektów (w przypadku więcej niż jednego kodu rozdzielamy je przecinkami, np.: 5310,5320). Dopuszczalna tolerancja to maksymalna odległość między obiektami (wyrażona w metrach), które zostaną zakwalifikowane jako "błędne". Obiekty, które idealnie do siebie przylegają nie zostaną sklasyfikowane jako "błędy".

Po naciśnięciu przycisku OK dostaniemy informację o ilości obiektów, które należy poprawić. Zostaną one także dodane automatycznie do bloku.

Krótkie omówienie znalezionych błędów

W obiekcie żółtym brak punktu, który powinien być na postawiony w punkcie załamania obiektu fioletowego.

Obiekt żółty nachodzi na obiekt fioletowy.

Obiekt żółty jest oddalony w odległości mniejszej niż Dopuszczalna tolerancja od obiektu fioletowego.


Copyright (C) 2009-2021 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 4 marca 2021